OTOPNÝ SYSTÉM:
Vytápená plocha [m2]:
Pocet podlaží:

Otopný systém:

Mám zájem o:
projektovou dokumentaci cenovou nabídku konzultaci

TEPELNÁ ČERPADLA

Vytápená plocha [m2]: Tepelné ztráty objektu [kW]:
Otopný systém:  

 Počet podlaží:

Stávající zdroj tepla:
Výkon stávajícího zdroje tepla [kW]:
Mám zájem o:
projektovou dokumentaci cenovou nabídku konzultaci
SOLÁRNÍ SYSTÉM:
Mám zájem o:
projektovou dokumentaci cenovou nabídku konzultaci
Predpokládaný termín realizace

 
Jméno a príjmení:
Adresa:
E-mail:
Telefon: Ostatní sdělení

Tímto cestne prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a presné. Bez zbytecného odkladu oznámím prokazatelne správci prípadné zmeny v poskytnutých údajích.

Jsem si vedom(a) toho, že souhlas se zpracováním údajù muže být kdykoliv odvolán. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávat manuálne nebo pomocí prostredku výpocetní techniky osoby zvlášte k tomu povìrené. Osobní údaje budou zbezpecne uchovávány v elektronické nebo papírové forme s omezeným prístupem tretích osob.